Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt ấn phẩm giới thiệu Tổng quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam


Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt ấn phẩm giới thiệu Tổng quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của cá tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai dự án xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ năm 2009.
Sau hơn 2 năm soạn thảo, ngày 17 tháng 11 năm 2010, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Luật có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều hoạt động kinh tế xã hội qua việc điều chỉnh các vấn đề về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cơ chế giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng.
Trong giai đoạn 2011-2012, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định, Quyết định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nhằm hệ thống hóa các quy định chính của Luật Bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu, qua đó  giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng có được cái nhìn tổng quan về các quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, Cục QLCT đã phát hành ấn phẩm “Tổng quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam”.
Để đăng tải ấn phẩm nói trên xin vui lòng download tại đây
vca-logo
Cục QLCT16/05/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét