Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp


Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

(Dân trí) - Em được một người bạn giới thiệu vào công ty bán hàng đa cấp nơi bạn đó đang làm. Điều kiện để trở thành thành viên của công ty là em phải mua một sản phẩm của công ty.

Nhưng trong điều 7 của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý bán hàng đa cấp thì phía công ty không được yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
Vậy công ty trên có vi phạm điều 7 này không và em tham gia vào có vi phạm pháp luật không?(Phan Minh Châu, Email:minhchaunonglam@gmail.com)
Trả lời:
Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp như sau:
“Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp”. Điều đó có nghĩa là: doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được phép yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp mua một số lượng hàng hoá ban đầu để tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Trường hợp bạn hỏi: Việc công ty yêu cầu mua sản phẩm trước khi tham gia là trái quy định của pháp luật.
Luật sư Ngô Thị Lựu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét